T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş SPOR KULÜBÜ DERNEĞİNDEN


T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş
SPOR KULÜBÜ DERNEĞİNDEN
DUYURU

Spor Kulübü Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı,Spor Kulübü Derneğimizin Işınlar Mah. Eşref Bitlis Cad. No:6/A Yenimahalle/Ankara’daki adresinde 01.06.2021 Salı günü Saat:10.00’de gündemde yazılan konuları görüşmek üzere yapılacaktır. 

Toplantı için gerekli salt çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı salt çoğunluk aranmaksızın 09.06.2021 Çarşamba günü aynı yerde Saat:10.00’de yapılacaktır.

GÜNDEM
1-Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması ve toplantı yeter sayısının tespiti.
2-Başkanın veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin açılış konuşması yapması.
3-Divan heyetinin seçilmesi.
4-2020-2021 Sezonuna ilişkin gelir–gider durumu ve faaliyet raporlarının okunması.
5-Yönetim Kurulunun İbrası.
7-2021-2022 sezonunda (09.06.2021-30.04.2022) görev yapacak Yönetim, Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerinin seçimi.
8-Diğer yazılı ve sözlü önergeler ile dilek ve temennilerin görüşülmesi.
9-Kapanış.
                                                                     

                                                                                          T.C.Ziraat Bankası A.Ş.
                                                                                            Spor Kulübü Derneği