T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş SPOR KULÜBÜNDEN DUYURU

Spor Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Spor Kulübümüzün Işınlar Mah. Eşref Bitlis Cad. No:6/A Yenimahalle/Ankara’daki adresinde 09.03.2023 perşembe günü saat:10.00’da gündemde yazılan konuları görüşmek üzere yapılacaktır. 

Toplantı için gerekli salt çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı salt çoğunluk aranmaksızın 17.03.2023 cuma günü aynı yerde saat:10.00’da aşağıdaki gündem maddelerine göre yapılacaktır.

GÜNDEM
1-Toplantıya katılan üyelerin hazirun listesinin imzalanması ve toplantı yeter sayısının tespiti.
2-Başkanın veya Yönetim Kurulu üyelerinden birinin açılış konuşması yapması.
3-Divan heyetinin seçilmesi.
4-7405 sayılı spor kulüpleri ve federasyonları kanununa istinaden, idari ve mali yapımızın bu kanuna uygun hale getirilmesi için tüzük değişikliği yapılması.
5-Kapanış.
                                                                     


                                                                                                  22.02.2023
                                                                                          T.C.Ziraat Bankası A.Ş.
                                                                                                  Spor Kulübü